Lokacija
Vrsta nekretnine
Cijena i površina

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03, NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12, NN 40/14), 

ROST savjetovanje d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, Trnjanska cesta 59A, 10000 Zagreb, 

korisnicima posredničkih usluga omogućava pravo na prigovor.

Korisnici posredničkih usluga mogu ostvariti pravo na prigovor osobno u sjedištu društva ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Na prigovor će im biti odgovoreno najkasnije u roku od 15 dana.


ROST savjetovanje d.o.o.

Robert Misbrener 
direktor